Nie ma wątpliwości, iż profesjonalny serwis urządzeń medycznych, stanowi jeden z kluczowych filarów sprawnie działających sprzętów, które wykorzystywane są w szpitalach, w gabinetach lekarskich, w przychodniach zdrowia czy w prywatnych klinikach. Bo choć mielibyśmy najwyższej jakości sprzęt, ten nie jest bezawaryjny i nieomylny. Jak każde urządzenie elektryczne może ulec zepsuciu i konieczności naprawy. Wraz więc z kupnem wszelkiego rodzaju urządzeń, w tym aparatów EKG, aparatów USG, kardiotokografów czy też innych sprzętów, zawsze serwis aparatury medycznej odgrywa element priorytetowy.

Co powinien zaoferować dobry serwis medyczny? Jakie zadania skupiają się w obrębie tego wachlarza usług? Na co powinny zwrócić uwagę placówki medyczne decydując się na zakup stosownego sprzętu? 

 

Zespół inżynierów serwisu sprzętu medycznego to podstawa

Żaden serwis sprzętu medycznego nie byłby w stanie istnieć, rozwijać się i oferować najwyższej jakości usług, gdyby nie zespół ludzi, którzy go tworzą. Tutaj więc kluczowe znaczenie mają ludzie, którzy posiadają niezbędną wiedzę w zakresie pełnego serwisu, którzy mają doświadczenie w tego typu działaniach i którzy posiadają niezbędne certyfikaty, aby taki rodzaj pracy wykonywać. Co więcej, ci najlepsi wciąż podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności, poprzez wybór różnego rodzaju szkoleń, takich, które pozwalają im wciąż pogłębiać pokłady wiedzy i zaznajamiać się wciąż z kolejnymi nowinkami ze świata aparatury medycznej. Dobry serwis sprzętów medycznych może zaoferować zarówno pełną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną urządzeń medycznych, przeglądy techniczne sprzętów medycznych, naprawy sprzętu, a także i wszelkie inne zadania, dzięki którym możliwe jest skuteczne i co istotne bezpieczne użytkowanie sprzętu. 

 

Zdalna obsługa sprzętu dla klientów

Jednym z elementów, na których skupia się serwis sprzętu medycznego jest obsługa zdalna swoich klientów. Nie w każdym bowiem przypadku konieczna jest wizyta serwisanta, aby sprzęt mógł prawidłowo pracować. Co więcej, bardzo wiele urządzeń sterowana jest online za pomocą komputerów czy też tabletów, które podłączone są do urządzeń. W tym też celu możliwa jest praca serwisantów, czyli inżynierów serwisu sprzętu medycznego do wykonywania różnego rodzaju zadań na odległość. Takie działania objąć mogą zarówno standardowe procedury diagnostyczne, jak również nagłe interwencje serwisowe, szkolenia pracowników placówek medycznych i inne działania, które odpowiednio prowadzone, mogą zapewnić obopólne zadowolenie i satysfakcję wzajemnie podjętej współpracy. I oczywiście warto tutaj zaznaczyć jeden zasadniczy fakt, odgrywający bardzo duże znaczenie - zdalne połączenie jest w pełni szyfrowane, a więc całkowicie bezpieczne. Nic nie grozi ewentualnym wyciekiem, bowiem przechowywane dane są w pełni poufne. 

 

Serwis sprzętu medycznego w placówce medycznej

Oczywiście oprócz współpracy zdalnej, serwis aparatury medycznej oferuje również i kompleksowe działania w placówce, w której to znajduje się sprzęt, jaki ma on obsługiwać. Każdy wyrób medyczny jest objęty gwarancją, dlatego też w ramach świadczonych usług, oferowany jest serwis gwarancyjny. Jeśli awaria nastąpi po tym okresie, skorzystać można wówczas z serwisu pogwarancyjnego sprzętu medycznego, który obejmuje wszelkie naprawy związane z zaistniałą awarią. Tutaj istotne znaczenie ma wiedza inżynierów, jak również odpowiednie narzędzia do pracy, dzięki którym to możliwe jest szybkie i co istotne efektywne rozwiązanie istniejącego problemu. Im lepszy serwis, tym większe zadowolenie samych klientów. Ci powinni czuć się w pełni zaopiekowani, jeśli w grę wchodzą kompleksowe działania dotyczące obsługi i funkcjonowania urządzeń w konkretnych placówkach medycznych.

 

Serwis medyczny i niezbędne normy bezpieczeństwa

W przypadku serwisu aparatury medycznej, wszelkie wymogi, przepisy i rozporządzenia są najbardziej wymagające, bowiem jak wiadomo tutaj kluczowe znaczenie ma oczywiście zdrowie i życie pacjentów, a więc to wszystko, co dla każdego z nas jest najbardziej cenne. Wykonując profesjonalny serwis medyczny, niezbędny przy jakichkolwiek działaniach w jego obrębie jest protokół bezpieczeństwa urządzeń medycznych, który to tworzony jest według norm europejskich IEC/EN 60601 - 1 oraz IEC 62353/VDE 0751. 

Przepisy prawne dotyczące sprzętów medycznych są niezwykle wymagające i restrykcyjne, dlatego też każdy serwis swoją pracę musi na nich właśnie opierać. Kluczowe znaczenie ma na pewno ustawa o przeglądach technicznych sprzętu medycznego, a takżeu i ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o Wyrobach Medycznych, która to reguluje odpowiedzialność użytkowników sprzętu za działania w obrębie sprzętu, a także nakłada pewne obowiązki, zarówno na same firmy serwisowe sprzętu medycznego, jak również i osoby, które taki sprzęt obsługują. Bardzo istotne znaczenie ma na pewno rozdział 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który jednoznacznie mówi o tym, iż towar powinien być właściwie dostarczony, a następnie prawidłowo zainstalowany, użytkowany oraz serwisowany. Ważna jest zarówno obsługa zgodnie z instrukcją załączoną do sprzętu, jak również i dokonywanie regularnych przeglądów technicznych sprzętów medycznych, wraz z niezbędną wymianą konkretnych części eksploatacyjnych. 

 

Jakie sprzęty wymagają serwisu medycznego?

Tak naprawdę wszystkie, które wykorzystywane są w placówkach medycznych, w tym w szpitalach i w klinikach prywatnych, w gabinetach lekarzy różnych specjalizacji, w przychodniach zdrowia, w domach opieki i w innych, gdzie stawia się na diagnozowanie pacjentów i leczenie. Wśród tych najczęściej wybieranych serwisów aparatury medycznej, wykorzystywane są prace w obrębie aparatów EKG i USG, urządzeń do rehabilitacji kardiologicznej, w tym do wykonywania próby wysiłkowej, kardiotokografów, pomp infuzyjnych, holterów EKG i holterów ciśnienia, a także kardiomonitorów, defibrylatorów czy też pulsoksymetrów. Dyrekcja każdej placówki medycznej musi zadbać o to, aby podjąć odpowiednią współpracę z danym serwisem, tak, aby ten mógł kompleksowo ,,wziąć pod opiekę” konkretne sprzęty i urządzenia, wykonując przy nich przeglądy techniczne, naprawy sprzętu medycznego, aktualizacje oprogramowania, kalibracje i wszelkie inne działania, które wpływają na prawidłową i bezpieczną pracę danego sprzętu. 

Absolutnie nie można użytkować sprzętu, jeśli ten nie ma ważnego przeglądu. Nie ma też możliwości samodzielnego wykonywania naprawy usterki, jeśli nie poprzez odpowiedni serwis sprzętów medycznych. Tylko bowiem z jego pomocą możliwe jest jak najlepsze wykorzystywanie każdego z dostępnych wyrobów medycznych.