Norma PN-EN 62353:2015 dotyczy serwisów urządzeń medycznych. Mówi o obligatoryjnych czynnościach, jakie musi wykonać technik pracujący ze sprzętem medycznym. Dokładniej rzecz ujmując, to lista niezbędnych i koniecznych czynności, które pozwolą mieć pewność, że naprawa czy test urządzenia nie powoduje niebezpieczeństwa dla życia pacjenta lub personelu.

Kontrola i pomiary, które są wykonywane według normy PN-EN 62353 dają dowód na bezpieczne działanie sprzętów medycznych. Najbardziej surowe i skrupulatne czynności przewidziane są w przypadku badań technicznych i napraw sprzętów, które pracują bezpośrednio w kontakcie z ciałem pacjenta (elektrokardiografy, EEG, defibrylatory, holtery).

Badanie przeprowadzone według normy PN-EN 62353 odbywa się na elektrycznych sprzętach medycznych stosowanych w diagnostyce, leczeniu oraz profilaktyce zdrowia. Kontrola zgodna z normą PN-EN 62353:2015 zaczyna się od rozpoznania aparatu. Jego nazwy, modelu czy roku produkcji. Następnie dochodzi do “naocznego” sprawdzenia sprzętu. Tu musimy zobaczyć, czy w sprzęcie nie brakuje uszczelek, czy przewody lub zasilacz są sprawne, jak ma się obudowa. Kolejną czynnością jest skontrolowanie przepływu prądu elektrycznego, na przykład pomiar natężenia prądów zmiennych i stałych. Sprawdza się nie tylko przepływ prądu przez urządzenie, ale również przez ciało pacjenta. Ten etap jest szczególnie ważny, ponieważ pokazuje, czy podczas korzystanie ze sprzętu pacjent będzie bezpieczny i nic mu się nie stanie.

Po zakończonej kontroli przechodzimy do dokumentacji przeprowadzonego testu. Wypełnianie dokumentów powinno się odbyć w obecności personelu, który odpowiada za obsługę urządzenia.