Dostępne na rynku wyroby medyczne służą ratowaniu życia. Bez względu na ich rozmiar i przeznaczenie, w każdym przypadku kluczowe jest bezpieczeczne i skuteczne działanie. Aby było to możliwe, istotną rolę odgrywają w tym wszystkim przeglądy techniczne sprzętu medycznego. Odpowiedni serwis aparatury medycznej, pozwala na to, aby wszelkie urządzenia działały sprawnie i w pełni bezpiecznie i dla obsługującego je personelu i dla osób, przy których są one wykorzystywane.

O tym wszystkim mówi ustawa o przeglądach sprzętów medycznych, co do której każda placówka medyczna musi się stosować, spełniając wszelkie wymagane przepisy, które to określają obowiązki wobec wszelkich dostępnych i użytkowanych sprzętów. To właśnie poprzez rozporządzenia o przeglądach sprzętów medycznych, te mogą działać bez zarzutu, spełniając swoje jakże nadrzędne zadania. 

 

Instrukcja sprzętu medycznego - kluczowy element

Wielu z nas na widok instrukcji obsługi odwraca wzrok. Blisko 70% osób kupujących różnego rodzaju produkty, nigdy nie czyta instrukcji. A jest to bardzo duży błąd, szczególnie, jeśli w grę wchodzą sprzęty medyczne. Należy bowiem zdać sobie sprawę z tego, iż producent poprzez załączoną do urządzeń instrukcję, przekazuje wszelkie najważniejsze informacje odnośnie tego, jak powinien wyglądać montaż i demontaż sprzętu, w jaki sposób powinno się go bezpiecznie użytkować i kiedy niezbędny jest serwis aparatury medycznej, który miały na celu skontrolowanie stanu technicznego urządzenia i zwrócenie uwagi na istotne kwestie dotyczącego samego działania sprzętu. Jeśli w grę wchodzi serwis sprzętu medycznego, w instrukcji obsługi wskazane są bardzo ważne pod tym względem informacje. Jedne bowiem sprzęty muszą być serwisowane tylko przez fachowy serwis, wskazany i uprawniony do wykonywania takich zadań, inne z kolei mogą być pod opieką dowolnego serwisu, który świadczy naprawy urządzeń medycznych, przeglądy sprzętu medycznego, kalibracje, aktualizacje i inne temu podobne działania. Nie ma więc wątpliwości, iż instrukcja obsługi sprzętu medycznego odgrywa niezwykle ważną i jakże istotną rolę, dlatego też wszelkie placówki medyczne, które będą z zakupu konkretnego sprzętu korzystały, muszą w pierwszej kolejności właśnie z nią się zapoznać.

 

Dozór techniczny nad sprzętem medycznym

Przepisy prawne są po to, aby je przestrzegać. Jeśli w grę wchodzi sprzęt medyczny, tutaj zarówno istotną kwestią jest aspekt prawny, a więc to, aby nie nabawić się nieprzyjemności związanych z płaceniem kar za niewykonanie na przykład przeglądu technicznego sprzętu medycznego, ale również i aby zatroszczyć się o dobro pacjentów. Wiadomo, iż każdy sprzęt ma swoje istotne znaczenie w świecie medycznym. Jedne bowiem urządzenia pozwalają szybko zdiagnozować chorobę, tak, aby móc tym samym rozpocząć odpowiednie w tym kierunku leczenie, z kolei inne sprawdzają się typowo w samym już leczeniu pacjentów, przy różnego rodzaju stanach chorobowych. 

Jeśli w grę wchodzą przepisy prawne sprzętu medycznego, całość skupia swoją uwagę między innymi na artykule 5 o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku. Zapisane jest w nim, iż dozór nad sprzętem konieczny jest zarówno w trakcie jego projektowania, tworzenia, a także eksploatacji, obrotu i wszelkich możliwych napraw aparatury medycznej. Im większa bowiem kontrola, tym większa pewność, iż tworzony sprzęt jest w pełni bezpieczny do tego, by można było go wykorzystywać w celu ratowania zdrowia i życia pacjentów. Ponadto, istotne znaczenie odgrywa również rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, które dotyczy warunków technicznych w zakresie eksploatacji urządzeń. Mówi ono o tym, że doraźne badania kontrolne sprzętu medycznego powinno być przeprowadzane przez właściwy organ jednostki dozoru technicznego, w którym to istotne znaczenie odgrywa przestrzeganie istniejących przepisów. 

Warto mieć na uwadze fakt, iż każdy sprzęt medyczny, ze względu na jego przeznaczenie, podlega określonym przepisom prawnym, które dotyczą dozoru technicznego. Zupełnie bowiem inne działania należy więc wykonać, jeśli w grę wchodzi na przykład sprzęt USG, inne, gdy wykonywany jest serwis sprzętu medycznego, jakim jest na przykład sterylizator, a jeszcze inne, gdy chodzi o urządzenia radiologiczne. Każda placówka medyczna, która zatrudnia serwis medyczny, powinna zwrócić uwagę na istotne kwestie dotyczące oferowanych przez taką firmę usług. Ta bowiem powinna posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także i kwalifikacje, aby móc tego typu usługi dla klientów instytucjonalnych świadczyć. 

Jeśli chodzi o Kredos, jest to firma będąca z jednej strony sprzedawcą najwyższej jakości urządzeń, którymi można wyposażyć każdą placówkę medyczną, z drugiej z kolei strony jest serwisem, który jest w stanie w pełni zaopiekować się konkretnymi sprzętami medycznymi, świadcząc swoje usługi na najwyższym poziomie. 

 

Co może zaoferować profesjonalny serwis sprzętu medycznego?

Zakres prac, jaki oferuje każdy serwis medyczny jest inny, w zależności od tego, jakie sprzęty serwisują, w czym się specjalizują i jakie usługi objęte są ich działaniem. W większości jednak przypadków, zarówno serwis gwarancyjny, jak również i serwis pogwarancyjny obejmują taki zakres prac, jak:

  • naprawy aparatury medycznej
  • przeglądy techniczne sprzętu medycznego
  • doradztwo w zakresie zakupu konkretnych sprzętów dla placówek medycznych
  • szkolenia pracowników w zakresie obsługi sprzętu medycznego
  • wystawianie paszportów technicznych
  • i inne

Każda firma, która świadczy przeglądy techniczne, musi posiadać autoryzację wiodących producentów, w zakresie wykonywania działań w obrębie obsługiwanych urządzeń. Usługi takie powinny bowiem być wykonywane według obowiązujących przepisów, zgodnie z najwyższą jakością, którą zapewniają audyty wewnętrzne według systemu kontroli jakości ISO:9001 oraz ISO:13485. Ponadto, kluczowe znaczenie odgrywa także każdy inżynier serwisu sprzętu medycznego, który to powinien wykonywać swoje usługi na najwyższym poziomie, jednocześnie też stale się kształcąc i podnosząc swoje kwalifikacje poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach.